Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāṇātipātā,(pāṇa呼吸+atipāta殺)﹐殺生(殺有呼吸者)。KhA.31.︰ettha ca pāṇātipātassa pañca aṅgāni bhavanti -- (1)pāṇo ca hoti,(2)pāṇasaññī ca,(3)vadhakacittañca paccupaṭṭhitaṁ hoti,(4)vāyamati,(5)tena ca maratīti.(1.(對象)是眾生(pāṇo ca hoti)。2.認定是眾生(pāṇasaññī ca生物想)。3.生起殺心(vadhakacittañca paccupaṭṭhitaṁ hoti)。4.付之行動(vāyamati)(註2)。5.導致死亡(tena ca maratīti)。)KhA.33.︰Pāṇātipātā veramaṇiyā cettha aṅgapaccaṅgasampannatā ārohapariṇāhasampattitā javasampattitā suppatiṭṭhitapādatā cārutā mudutā sucitā sūratā mahabbalatā vissatthavacanatā lokapiyatā nelatā abhejjaparisatā acchambhitā duppadhaṁsitā parūpakkamena amaraṇatā anantaparivāratā surūpatā susaṇṭhānatā appābādhatā asokitā piyehi manāpehi saddhiṁ avippayogatā dīghāyukatāti evamādīni phalāni.(離殺生:此中,肢體勻稱,長廣適中,足善安立,優美、柔軟、明凈、勇敢、大力,語明了,受世間喜愛,其眾不破,無畏懼,不被迫害,被他攻擊不死,眷屬〔隨從〕無量,善姿容,善外形,少病、無憂,與所喜愛、可意的相處而不別離,長壽,如此等。) MA.9./I,198.:Asādhāraṇesu pana pāṇassa atipāto pāṇātipāto,pāṇavadho pāṇaghātoti vuttaṁ hoti.Pāṇoti cettha vohārato satto,paramatthato jīvitindriyaṁ.(不共通有情(=別的生物)之殺害,稱為‘殺生’,處死有情,殺害有情之謂。‘有情’,此處是從世俗的表達,從勝義諦,稱為(具有)命根。)

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,