Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

lunalañchanadharalokuttaraviriyalūkhasaṅghāṭidharalakāralokasamudayasuttaliṅgamattalapakoladdhupakkamalobhanissandayuttaleḍḍupātabbhantaraladdhabbakāraṇalokuttarakusalacittuppādalajjantilippeyyalaṭṭhikāsaddalakkhaṇavarūpapannalobhuppattikāraṇalokasannivāsalīnasāratthadīpanīlakkhaṇavicinanaladdhadassanalaṅghanasippaladdhabhāgabhattalekhācitralakkhayelabhitabbaṭṭhānagamanaladdhasāmatthiyalokantagavesakalakkhesilokasamaññānusāralālappāyitalakkhaṇūpanijjhānalakkhaṇalokiyavedanāladdhapilotikalokiyaviratilokantarikaliṅgantaradhānalīlāyuttassaraladdhaguṇānisaṃsalaḍḍalepentalekhāsippaladdhupāyalāmalokuttaradhammasikkhāpakalajjanākārasaṇṭhitalaṅghayatiladdhabbatālakkhaṇahāravisayalokiyanayalomasanābhikaladdhabhaṇḍakalabbhamānapadaladdhabhojanalobhadukkhalālappanālobhappaccayalittasarīralavanaṭṭhaladdhauppādalupyatilobhakkhandhaloṇakāradārakalahukālāsentilāmakaputtalakkhaṇakathāladdhajīvitalakkhitasaddatthajotakalahucittakalokiyābhiññappattaleḍḍukikopamasuttalūkhadāyakalokasammatasenāsanalomavantulokiyapariññāloṇambilasevanatthalābhabhājanaṭṭhānalaggavilipanamaṃsalābhīsassatavādalaṅghanaṭakayonilakkhaṇaduppaṭivijjhanatālimpanaṃlabhimhalūkalankāmahālānalokiyaputhujjanalomamayasuttaluggalabbhamānapaccayaliṅgapaññattiliṅgaparivattilohamayapattaladdhikolokanissaraṇalakkhanalohatuṇḍalokuttaraparipanthaloṇīlobhapāsalaggabhāvalikhanatthāyalākhatilambacūḷakalābhuppādakaloddaluyatelicchavibhānavāralahutālañcaggāhaliṅgabhedamattaladdhamaggaphalaladdhanipāpalīnatthavannanāladdhupakāralokuttaramaggalohitacandanakaraṇḍalaṇḍapūrakalepitalesanalohakumbhīlipalakkhaṇārammaṇalakulokiyadhammanissitalakkhaṇāhaṭalahuparivattilokiyakulaputtācāraleṇagirivihāralokuttarasaddalīnatthavisodhanīlepadānaleyyolabhuṃlosakalokitalohitamakkhitapaṭikkūlalokuttarasaddhālicchavikumārakalambīvatthulakkhaṇānisaṃsalakkhaṇaparipuṇṇaliṅgaggahaṇalahurūpapadaṭṭhānalikhāpesilohaṃlahuŋladdhasalākalaggacakkalakkhaterasakaladdhasaṅgāmavijayalohakuṭṭilulalokuppattilaṅghanākārappattalinlobhanīyacīvaraladdhabbaguṇanāsanalayabhedalubbhitaladdhavatthalālappītattalohituppādakupajjhāyalobhapadhānalahutarappavattilokiyapaññālābhaggalakkhana suttaladdhamaggalakuṇḍakataralobhādhiṭṭhānalahukolokuttarakuṭumbalimpatilaggāpanalokuttarasammādiṭṭhilābhaggamahattalesapidahanalakkhaṇaññūlakkhaṇārammaṇikalohitakasālilokatthacaralohitapīḷakālakkhaṇavisesalokiyajjhānādhigamalahutaraparivattilokiyasādhujanalabujamandakalakkhaṇasuññaleṇagavesīlohakāyalohitakumbhīladdhacīvarasāṭakalohapāsādaparikkhepalaggacīvaralomagaṇanālapatelenaṃlābhasīmālokatthacariyālābhamaccharalābhuppādappaṭipadāliṅgasaññālañjetvālokantariyasattaladdhavibhavānurūpalīnacchavilakkhaṇayuttikathālokiyatulālekhamukhalābhagarulalayatilaṅkissarolakkhaṇānupaññattikālumpatilāsaladdhivivecanalakacalittulākhāguḷakalāmakajātilokasāmīlohitagandhalātabbalokiyavīriyalakkhana samyuttaliṅgālalokasamaññātaluddhacittalohitāyatilabhaseliṅgasamudāyalokuttarakusalaniddesaladdhasammānasakkāralaṅghaladdhalābhalokiyasamāpattilokāvayavaladdhalañchanalasunadāyaka theralālappakārakalohitatuṇḍalohabījalokasabhāvātītalaggitaphāṇitavārakalomarājiṭṭhapanaluḷalokadhātusatasahassalokacintāsuttalaṭṭhīlābhitaralābhuppattilekhanīladdhabhattalīḷākaraṇalaṇḍaṃlomahaṃsanaṃlābhadāyakalahupaññālakkhaṇapañhalakkhaṇattayapajānanalabujadāyakalasuṇadalokapāladukalokuttaracittasamaṅgīleḍḍukalobhaggahaṇalahukadassanalābhaggahaṇalabbhaneyyaladdhavinicchayaluppanalabhiya vasabhalokuttarasādhakalepyaṃluñjitvālujalakkhaṇātikkantalokāmisapaṭisaṃyuttalakkhaṇamantalinanteloṇaphalalokuttaravipassanācittalīnoladdhasammutiladdhapatiṭṭhalalanālambamānaphalalumbinīlājālokiyasādhulūkhasaladdhāmisalomakūpalāyitaṭṭhānalokuttaramissakalakkhaṇantaralekhalaṇḍalimpetvāladdhapaṭipāṭilulāyolāmakakatakāraṇalokiyacittasampayuttalāghavalohitapittaloṇodakalakkhaṇasammasanalaḍilokiyadhammārammaṇalokīyantilaṅkārajjalokapāladhammalamlujjatilatāvākaloṇaghaṭalajjitabbayuttakalokiyasappītikalolatālāmakavegalohasalākālokajeṭṭhaloṇatthikalambitalabbhamānanāmalacchatulākhākāralohitakkhasahassalokasannivāsayogalobhadhammaladdhāvasaralocaladdhasekkhasammutikaloṇabhattalohakhaṇulakkhaṇanidassanalokiyaappanālūkhappamāṇikaludhatilobhanissaraṇalaghimatālekhācittaleḍḍukhaṇḍalicchavikumāralaggalomaluñcantilokadhammasamāgamalambinlajjāpessāmiladdhiggahitakalaṅghikalokiyakusalākusalacetanāliplakkhaṇānantaralohitasannissayalokalokiyavisesanalālapantiloṇajalapahaṭaladdhiṭṭhapanālambantulahukagarukalañjalobhaloṇatoyalāmakattaleṇḍalohakumbhīvāsalobhapavattilañchentilohapattaladdhabbamissakabhikkhālīyilakkhaṇavavatthāpanalehalolupalakkhaṇapaṭiggahaṇadivasalahutādisampayuttalapanāniddesalāvatilokuttarasamādhippaṭilābhalakkhavedhakaleṇḍavissajjanalohitikālūkhasarīralakkhaññololetilobhapaṭipakkhaluṭhlohakārakolomaphusanalokappavattiliṅgavisabhāgalohitagatikalicchavirājaparisālāvakalaṭṭhivanalikhasippalīyanaṭṭhānalajjussannalābhānurūpalañchetilikhalahumūlakalokapaṇṇattilikhitalekhaladdhasaddalepakammalaṅgulaladdhasamāpattikaluñjayatilakkhaṇaduppaṭivijjhatālekhaṇīlomahaṃsanolavaṇaṃlakkhadhammāliṅgasabbanāmalabhlāmajjalabhitvālābhamadalīnabhāvalokagganāyakaloṇasovīrakavatthulomīlobhaniyalokiyasabhāvalāghatilomajātalohakhaṇḍalohakuttilayanaladdhokāsalokuttarasamaṅgitālomahaṃsajananarūpayuttalokkhasammatalūkhagattalolabiḷāralakkhaṇasaññāladdhupaṭṭhānalalāṭaṃlohitaṭṭhānalakkhaṇīyattalihiṃsulabbheyyuṃladdhabbamattalakkhaṇattayadīpanalakkhaṇanibbattanalabhitabbapiṇḍapātalahuparivattaladdhabhikkhāpiṇḍaloṇakaralakkhaṇīyalāyitapubbalāmaseṭṭhadevalaṅghāpanamattalabhitalābhapariyesanālahutādittayalokacārittaññūlokasabhāvalahuvattilikhiṃsulakkhaṇattikalabhayatilayalesavādīlāpulokiyabālaputhajjanalabhitvānalūyiṃsulokuttarakusalavaṇṇanālekhavācakaloṇambilasuttalagganasaññālohitasabhāvaladdhañāṇacakkhukaladdhapaṭisambhidālobharāsilajjāpetvālicchavirājaputtalāsitalokavañcanalokattayanāyakalepaghaṭanalepatilehituṃlomaṃlagganatālimpanaṭṭhalāyanakālaloṇūdakapānalohasanthāralohitasīsalūkhajīvitaloṭhaluppatilokiyasammappadhānakathālāmakasarīralapāpanakalobhavasenalekhāpetiliṅgatālabbhamānabhedalokaggapuggalalalalīyanākāralaḷitakalaṅghitalaṅganalūkhappasannalohitakamayalohitacandanasārānulittalaggāmalicchavirājalohitavitānalaggituṃlaṅkhatiladdhabbaphalavisesalakuṇḍakalālappamānaladdhapaṇṇalāmikālakkhaṇatthadīpanalimpetiliṅgayatilajjavantulahuparivattippakāralāvelomahaṃsajananaloṇabhesajjaladdhabbasukhavihāralulitalokiyadhammasandassanalañjanalokuttaramaggabhāvanālepakiccalañchetabbalābhamaccharīlokanandanakaralākhārasalakkhaṇamantapāragūloṇarahitalaṅghitulāvetiluddalohitapāṇimanussalokiyaggahaṇalokanissaraṇabhavokkantipañhaleṇakaraṇalimpissantilāketilakkhaṇasammataluhalohachadanalokuttarakathālājāsatalacchantilokāyatavādakalokasaññitalakhalahuparivaṭṭakaladdhabbaānisaṃsalihimānalāḷudāyittheralakuṇḍakabhaddiyalohitapubbalittaloluppacārapiṇḍacārikalohitabhakkhalakkhaṇaṃlavāpetabbaladdhavisesalikhyatelokiyakusalahetulokasamatikkamapaṭipattilābhaggāhalokuttaradhammaniyāmaniyataladdhaudayalikkhāmattalakkhaṇabbhāhatalokuttarakusalacittalohakumbhīnarakalaṅkikolaggetvānalokiyaphalalakkhaṇajānanasatthalajjībhikkhuladdhakāleliṅgentiladdhaabhiññāloṇakāragāmadārakalimpanaladdhālokapavattilasanaṃlālappanākāralāletvāloṇajalappahatalomasa vangīsalobhappahānānisaṃsalañchitvālacchāmaselakkhaṇakiriyālohitapakkhandikarogalabhatulumpiloṇalakkhaṇajātilekhāsaṃvaṇṇanālikocakolūnāvasiṭṭhavisukkhatiladaṇḍakaladdhabbappaṭibhāganimittalehitvālāsessantilokuttaratthadīpakalambatthanalagetvānalañcholabheyyāsilapantiladdhapariyāyalokādhipateyyalabhanakaniyāmalakkhaṇapaṭivedhaluttaniddiṭṭhaladdhāsaleyyakalagetilicchavīlokuttaramaggañāṇalokācariyalaṅghayitvānalohitapakkhandikālakkhaṇadīpakasatthaladdhañāṇabalaloddhalabbhanalomapariyāyalatāpadumaladdhāhāralosakattheralokamariyādālakkhaṇayuttalokajeṭṭhakakammalābhavāsīlekhanaphalakaladdhaniggahaliṅgasaṇṭhānaladdhapasaṃsalokavohāraviññūloluppataṇhālakkhaṇasallakkhaṇatthalabbhamānapañcakalohapāsādappamāṇaladdhibhedalālappalokuttaradhammapāsādalaṅghituṃlābhītakkīlagganakadaṇḍalattakaṃlolalocanalekhanaṃlohitapalāpulatālohatāleparakkhaṇalohitamaṃsabhakkhaloluppavācakalopuppalaggakālaladdhasaṅgahalekhitalohitankalokiyasamādhilākhālañchanalāmakaṭṭhalūkkhappasannalokaparikappitalasuṇupatiṭṭhaliṅgaṃlūkhappamāṇaladdhaparihānilaggāvasesalokiyasampattilohaguḷolohitatuṇḍikalokajanalīnatālūnavantulujjanalaggissāmalobhapakatilañghladdhābhisaṅkhāralakkhaṇūruladdhagabbhaparihārālimpanaparihāralokappadīpalāmakantalokavajjavacanalajjāmilāḷaliṅganānattalohitakavaṇṇalokuttarabhāvalohagandhalujjanasabhāvadhammalokapālolomakoṭṭhāsalokiyaṭṭhānalokuttaradhammādhigamalobhajjhāsayaluṇṭhayatilokapākaṭānubhāvaladdhakukkuṭalokiyavitakkalicchavīkumāralepaladdhabbadāyajjalobhakkhayalājapañcamaloḷatilekhahārakalabbhamānakalahuparivattanalokuttaramaggakkhaṇalūkhasabhāvalobhakūpaladdhisañjānanalokavivaṭṭānusārīlaḷatilankāgiripabbatalobhasuttalokiyappayogalīyanaṭṭhānarahitalokajitvānalāmaseṭṭhaloṇatoyavatiyalokapitāmahalomahaṭṭhajātalokuttarakiccalokuttaranippītikalokiyamaggasampayuttalekhanīyalohākāraladdhabbadhammatthavedasamadhigamalokiyasukhanibbattakalaṅghissāmilomasanāgalohapiṇḍiladdhupavādaloṇambilalobhakantāralamblepacittavatthulokiyattalohatuṇḍakākagaṇalokuttarabuddhiladdhavināsanaloliyalūtalokuttarakkhaṇalokadhammagarukalabhāmaladdhakaralakkhaṇānubyañjanasobhālabbhantilohakumbhimukhavaṭṭisīsalumpitvāladdhadhuralokāyatalokuttarasammāsaṅkappalokasannivesappaṭisaṃyuttalohitasambandhalohaguḷaliyitattalonaphala vaggalokiyolekhācittatālapaṇṇalabhananimittadāyakalakkhaṇattayavisayaleḍḍukikālokapaññattilakkhaṇūpanijjhāyanalokānuvattanalokiyavimuttilakkhaṇamigajātakaladdhabbasuvaṇṇapaṭṭalobhavisesalāyilokappabhavaloladhātukalakkhaṇātisārīlokuttaraphalalabhissāmalokathūpikālapanakalesamattalohamaṇḍalakalabhimhālonambila suttalañchesilālappatilapayatilimpissāmilumpitalohitakasiṇaladdhappasādalatuttamalokasannivesapaṭisaṃyuttaladdhautupariṇāmalakkhaṇapariyesanalīlāaravindaloṇālihlothuppalaṅghikālahuparivattīlokuttabodhipakkhiyadhammalaṅkindalālesiloḷaladdhābhijātikaloṇabīlalakkhaṇasaṃyuttalābhataṇhāleṇappattalaggitakalabbhamānakahāpaṇalāpasakuṇalubbhantiladdhupatthambhalajjāsaddalohitacandanathūpalobhasamudayaloṇasovīrakalokacārittalippantiladdhapaṇṇākāralomasolobholāmakapuggalalābhīadhiccasamuppannikavādaloṭanalohadantakaṭṭhamayalobhamūlacittalokanipphattilāpakasakuṇalekhahārakapakkhaloluppavigamalakkhaṇamātikantalokavināsakalakalobhamūlakalobhapaccayalajjāyamānalakkhaṇapariggāhakalokavivaṭṭalakkhaṇavibhāvanalajjāpitaleṇaguhāloṇakapallalūkhapaṭipattilakkhaṇakusalalokapajjotalohakhāṇulajjāpanalakkhaṇamantakusalalohitapāṇīlakkhaṇatthavacanalavanaladdhāvasesapaccayasaṅkhāraladdhabhaṇḍikālīyitattalavaṇattalohitārisalohitasañchannalobhahetukaladdhipavattaṭṭhānaladdhassādaladdhacittekaggatāluñjitasallalokapadīpalakkhaṇavibhattilapasilaggapattatthavikālaṅghamayalikhlaṅghitabbalikhāpitalabbhamānavibhāgaluplikhāpetilokāyatanissitalokamānīlakkhaṇavedhakalakkhaṇaāpalabhanakapiṇḍalāyissāmilakkhayogyaviniyogalābhaparihānilāsakalaṅkādīpaṭṭholesolikhituṃlokānukampāladdhabbachāyālikkhālokattayasāmilokadhātusannivāsalakkhaṇūrūlikhanatthaleṇasaddalokasamudācāraluthilambakadāmalaṅkāmajjhalittoluñciṃsulohitakanibhāsalocanaṃlajjasilohitakasaññāsahagatalokasammatalokasaññālokatthanipphādanaladdhasenāsanalokuttamalohatilaplujilihalokiyasammādiṭṭhilambikalakkhaṇānubyañjanapaṭimaṇḍitarūpakāyalomapakkhalohitakacchupadhāritalakuntaka atimbaralabhantalabhiṃlohitakanimittalasunaṃlagganadivasalaṭṭhisadisalokattayabyāpīlakkhaṇatthalohitaṅgamaṇimayaloṇatelayuttalajjanakalitta vaggaladdhassavanakiccavohāralokiyadhammasampāpakaloddolājadevadhītulepāpetabbalekhanīmukhalāḷanalāṭaloṇamacchaphālalohacāṭiloluppaviddhaṃsanalokiyaadhicittalākhācariyalahuviññāṇaladdhaphalalokuttaravipākalambītakalokuttaranibbānalāpīlābhaggaṃluddācāralunthatilomakāyalaṭukikopamasuttalabheyyāthalohapāsādadvārakoṭṭhakalakkhaṇanibbattakammalañjāpesiliṅgetilapetilakkhaṇāvabodhappaṭipattilūyantuliṅgavipariyāsalakkhaṇacakkalākhāparikammaladdhibhindanalohitakapaṭikkūlalokassādaratilābhasampattilābhamattalokiyasamathabhāvanālūkhatiṇabījāhāraladdhisahagataladdhasaṅkhyalabbhareloṇamattalakkhlajjipuggalalahukatarikalomapiṇḍalajjāpentalīḷāyantalikhetilohitapattalikheyyalokuttarajhānaladdhabhikkhulokuttaradhammavantulaggetabbalajjanīyalājavikiraṇalañjantuluñjitamattapakkhalakkhaṇahārayojanāliṅgavipallāsalāmakajjhāsayaloṇagirivāsīlohakumbhīmukhalokacintālokuttaradhammasannissitalokāyatikasuttalesokāsapidahanalakkhaṇaññathattalicchavivatthukathālokajeṭṭhaseṭṭhaliṅkhatilohapātilubbhanamattalatalabhanabhāvalakkhakoṭisamāpattisamāpajjanalañchāpesilajjanakiccaladdhakāmatālaṅghetuṃluṇṭhaleṇasammatalokamahitalābhābhinibbattilakkhīlokāmisakathālokavadhalaggiṃsuladdhabbaparibbayalābhakamyatālohitapakkhandikāvirecanaladdhavipākavāraluddolabhanākāralokapāladevatālokaggaladdhabbapiṇḍalomamūlalokavattantalokāmisūpādānalājalājagaṇanālūtālokābhimatalañchāpetvālujjanapalujjanaṭṭhaluḍlokiyavipassanālañjacittakalāsetilūkhajīvīlāyatilageyyuṃlokasamaññātarajaluddakasamalokiyajjhānasukhaladdhaupayogavacanalabhasilokuttaradhammadīpakalohitavaṇṇalumbineyyalohakumbhīpakkhepanalokuttarasikkhālekhanidaṇḍappamāṇaloṇikoladdhadvāralokuttarabhāvanālabbhāpetuṃladdhavinipātalokuttaradhammārammaṇalokuttarappakāsakalomahaṃsalokiyantilimpeyyuṃlolatilambantalomahaṃsanakalokajeṭṭhakalūkhatapassīlokantaravihāralaṅghamānalabujaphaladāyaka theralohitaṅgamayalahumattalohitakasiṇasamāpattiparamalokantaralohitaṅkakaraṇḍalohituppalamālālokacitraluṭhilohitamaddanaladdhisaṅkhātappavādaloluppacārīlobhamūlaleṇaluddaputtaluñcantalabbadāyajjalabhissāmilakkhaṇahāraladdhapubbāsevanalābulatāloṇikalobhavacanalokadhātusākalyalabujapiṭṭhalābhapatthanālajjlokahitajananīlañchatilachilaṭatilakkhalaṅghanasamatthaladdhaparivāsaladdhavaralomasakaṅgiyattheralūkhasaṅghāṭilohitalepalāmakappamāṇalañcalocanaluccanaṭṭhalābhavantulaṅgalasatiluṭalākhāpattaṅgarasaladdhasuttaliṅgavippallāsalokapasiddhalakkhaṇasaddalopabādhālohapathavīlokakkhāyikālacchatilokavajjasikkhāpadalakkhaṇadassanānurūpalūtasuttaluṇṭakaliṅgaariyalokacittalajjāyantaleṇadānalāḷetiladdhanāmakalokuttarapadaṭṭhānaladdhiparamparāloddharukkhalobhacittuppādapariyāpannalopayatilāmakācāralakkhaṇasatthānusāralekhakolomahaṃsasamuṭṭhānalokapañhāsuttalabhāpetabbalabbhamānappaccayaniddesalabbhamānakapadaniddesalambilalapasakkharalaṅghakaladdhapurisalajjamānarūpalohatumbaladdhapaccayalaṅghīladdhaācāmaucchiṭṭhabhattalavanakalokuppattivaṃsakathāliṅgīlasuṇaliṅgāyattaladdhabbakoṭṭhāsalahukaṃloṇasuvīrakalakkhaññasammatalujjanaṭṭhalakkhaṇūpanijjhānakiccalāmakāpattilatādolālokiyajanappasādakalaggāmillokeyyāsilakkhaṇappaṭivedhalajjanākāralimpitadhaññalagatilakkhaṇaṭṭhalikhitapotthakalomakiliṭṭhalajjāsabhāvasaṇṭhitalokuttarasatipaṭṭhānalakkhaṇānubyañjanasamalaṅkatavarasarīraladdharajjaladdhianurūpalūkhacīvaradharalakkhīnilayanalīnatthavaṇṇanāladdhabhogalabhassulokiyakusalacittuppādalīnatthajotakalakkhaṇābhāvalokavolokanalakkhiyalabbhamānaguṇalaggentalakkhaṇasammissalokasaññīladdhanāmalubbhitattalohaḍḍhamāsalobhanimittalabujarukkhalahukamaraṇaliṅgapātubhāvalagganādhivacanalepamakkhitalohitadhārālokiyacittasamaṅgīlakkhaṇavacanalokapariyāyalahuādivohāraladdhānisaṃsalokavicāraṇalambeyyuṃluvakalohituppādolakkhetvālajjāpetukāmalohitapañcaṅgulikālakkhaṇappaṭiggāhakaloṇakapallavaggalayāpādanakiccaladdhasalākabhattaladdhabbakaralohitaṅkaladdhinānāsaṃvāsakalatukikopama suttalolasabhāvaladdhappahāralipikāralokasaṅgahaladdhapiṇḍiyālopalokuttaradhammānugatalakuṭalokiyakathālapanajolokasanthutilomahaṃsolakkhaṇadīpanaganthaleḍḍupātadvayabbhantaralokabandhulīnatthapakāsanīlahuṃladdhāsevanalañjadānalohiccasuttalobhapakatalabhanalajjitalokasaddaggahaṇalokatthānusāsanalohitacandanalittagattalakhitakacoralocetilokāmisasaṃyojanalokappavattīlaggitadivasaluñjituṃlomasakassapalaghuleḍḍupātātikkamalepanaṃlaṇḍatiladdhadhanalokavissutalajjipaggahalobhanīyavayalabheyyaṃlūkhabhojanalikhilakkhaṇapaṭivedhasaṃyuttaladdhasaddahaladdhapabbajjūpasampadalokasāralahutākāralūkharajaluñcāpetiladdhaputtakalekhavācakasadisaleṇacchāyālabhāpakalokiyacatutthajjhānalahuparikappanaloluppacārappahānalāvayatilomasundarīlohitaṅgalañchilāṅgalīlikhanaṃlesokāsanisedhanalābuvatthulābhacchedalokuttarapuññalikhanalomapādalepayaṭṭhilūnapakkhaloluppalolupoladdhappatiṭṭhalabbhitalohituppādāpattilobhussadalepolokanissayalābhaggappattaladdhamāṇavavohāralekhamānalokiyasammatalahukadukasaṅgahitalabhatilakkhaṇavinimuttalakuṭilohitakarūpanimmānalopanīyalokuttarakusalaleḍḍalabhāpemilajjāpemilumpasaddalakuṇḍakabhaddiyattheralohitakatthalokapūjanalahuparivattitāpaccupaṭṭhānalabbhatilūkhāhāralohabhittilokiyapañcasīlalomahaṃsuppādakalañjilābuphalalābhuppattipaṭipadālābhagaraha jātakalaggantaliṅgikalīnatthavibhāvanīliṅgaggahaṇakālalohitakaraṅgalokuttarapaṭisaṃyuttalumbinisālavanuyyānaloḷessāmilapanabhāvalokassādamittasanthavalokantariyalohanigaḷasadisalāvaññaluṭhalagganaliṅgattayaladdhabbabhikkhapiṇḍalahugahaṇīyalābhayatilakkhaṇikalohitakasiṇasamāpattilaggatilosaka jātakalokuttariddhipādalāḷentalālapanālaṅghīmigalokantarikālokaladdhūpadesalokanittharaṇalokiyajjhānacittalābhītakkikalaṭukikopamalavanolakkhaṇavaranipphattiladdhaticīvarasāṭakaladdhattalaggavantulakkhaṇattayapaṭivijjhanalakkhaṇapariggaṇhanalabhāpetilājetilomasakaṅgiyabhaddekarattasuttalaṅghikadhītulobhaviddhaṃsanarasalaṅghāpanappamāṇappattalahugamanasaññālakkhaṇavādalīnavuttikalohamayalehiṃlokiyamanussaladdhilahukalomasakaṅgiyattheragāthālābhālābhalubbhalosaka tissa theralomaharaṇalaṅghasippalohitaparikammalokapakatilaṭṭhīhatalakkhaṇorūlokasamatikkamanupāyaliṅgapucchālāmañjalaṅgalikīlagganapaccayalavanārambhalahuviññāṇavisayalaṅghipitāmahalohamayasatthaladdhikittanalacchaselokavādappaṭisaṃyuttaladdhabyākaraṇaladdhiviruddhalajjāpetuṃlobhappahānupāyalākhālatādaṇḍalakkhiyamānalepyalakslabhanteliṅgalesalinalakkhaṇatālakkhaṇattayappaṭivedhalokuttarābyākatalikhiyatiluvakasaddalokantarikolokādhipaccalomahaṃsanarūpavantuladdhālokalahuupaṭṭhānalakkhaṇapakāradassanalaṭukikāsakuṇikālomapattaloḍanalajjīpesalalahupaccupaṭṭhānataralāmakappamāṇikalohituṇhīsalañjavitakkalubhatilokatthalokuttaraguṇalohaḍḍhamāsakaluṅgalabbhanakalokappasādakalobhūpanissayalūtikālikhantalañjatilokiyasādhusamanuññātalohitāsayalobhapakatikaluñcāpesiṃlaghimaladdhivisodhanaladdhasotāpattilokiyakkhaṇaluddhalokasamudayalakkhaṇasamannāgataladdhasammānalakkhaṇattheralīnattalokiyappanāladdhapubbalabhamānalohakumbhalālapitalāmakadhammalomahaṃsanapariyāyalokaaggapuggalalokasamaññānurūpalohakumbhimukhavaṭṭilujjilokuttaravedanālambīlikhāpentilapitvālohapāsādavihāraloṇapaṭalalīlāliṅgīyatilujjitalokantarikanivāsaladdhāssādalāyitalokuttarajjhānalakkhaṇapaṭivedhasampāpanalabhanakāraṇalikhitamaṭṭhalūyatilakkhāpasādanalajjitāyelāvakolākhāgoḷakalicchavivatthuliṅganāsanaluccanasabhāvalabhemulikhālokaviheṭhakalālakolomasuttalakkhīyatiladdhāsanaloluppantilokatamonudalākhārasaparikammakatalumbinīvanalokuttarābhiññāladdhaayalokarañcakalokuttarasacchikiriyālakkhaṇābhidhānalokāhutipariṭiggahalakkhaṇavibhāgalakkhaṇattayāropanalesabhāvalepāpesiṃladdhanakkhattayogalohakhādakalaggentilikhissaṃlohasippaleṇasadisalokapālālabbhamānarūpalābhakāraṇalomasapāṇakalokiyaratanalakkhaṇapaṭiggāhakaladdhasampattilucasaddaleṇavirahitalacchīlakkhaṇasallakkhaṇamukhalokaseṭṭhalaṭṭhilayāpannalabhataṃlabbhetilislābhahetukalambissatilakkhaṇahāravibhaṅgasaṃvaṇṇanālokappadīpakasāraladdhakappiyalāmakasattalolapurisalābhasakkāralakkhaṇarūpasampattilomalimpantilahutaranirodhalīnatāpaccupaṭṭhānalakkhaṇadvayavacanalālanalohitapakkhandikalolakacchapuṭavāṇijalingatthavivaranalohitakarasmilābhārahalepatelahukadukaladdhabbaaṭṭhikālalaggitaussavabindulagaladdhahetupaccayalokavohāravacanamattalekhatilokuttarasuttalaṇḍasāraṇalomavedhaviddhalokuttaradhammāvahaluddadassanaleḍḍupātalokuttaramaggadassanalokuttaravipassanālābhagavesakalakkhaṇattayāvabodhalohakārakalaṭṭhikalajjarelaṃghalātilokuttarapaṭisammodanalañjānuppadānalunitvālābukaṭāhalajjikalokādhārabhāvalomasakangiya theralājāvikiraṇalokiyacchandalokattayalobhakoṭṭhāsalājapakkhipanalobhasamuṭṭhānalakkhattayaladdhacoḷakaladdhadārakalapayeyyalokakāmaguṇavaggalantiladdhāvasesapaccayaluddakammalabbhamānanissayalokasamaññāsiddhalokiyavohāraluttoloka suttalañchanalakkhaṇasampannalusalohakumbhīnirayalahubhāralābhantarāyalesakāraṇalatājātilūyamānaladdhabhatiladdhasāṭakalokiyadhammalaṭukikālokiyattikalokappasādanalepacittakāralābhasakkāra samyuttalabhanadivasalagetvāladdhūpasampadalokuttarantogadhalimpitukāmalakkhaṇīyololakapiliṅgasabbhāvalicchavilokanandanalāmakalikhitapaṇṇaloke suttalohitacandanavilepanalobhanīyaṭṭhalāsanalāpasakuṇikālakkhakoṭiphalasamāpattiladdhasavanānuttariyalīnaladdhamūlalāsiyanāṭakalohitaṅkolokaniruḷhalaggamānalajjīsāmaṇeraggahaṇalīlārāgīlabhissathalopetilaḷitajanalihatilaṅghitvālokasudakkhiṇeyyalobhappakatitāladdhañāṇavohāralokapasādakaralokiyābhiññālūkhabhojīloluppaviddhaṃsanarasalobhajātalokavaḍḍhanalajjanalomarājilābhinlabhamānamanussaladdhipavedanamukhaladdhagharalokamalalūyamānayavalūkhacīvaradhārīlagganaṭṭhalobhanīyabhaṇḍalajjissantilaggamattaladdhaphalāphalalañjagāhakaletabbalekhikāloṇaṃladdhabbaphāsuvihāradassanalahupaccupaṭṭhānalokiyasukhaloṇudakalābhasakkārasilokalohitamalalohitagatalaṅganaṭṭhalaṅkādīpaṭṭhalaṭṭhihatalakkhaṇahāranayalohalokagganāthalaghimālujjantilokānuggahalokadhammatālakkhaṇasandassanalīnatthapadavaṇṇanāliṅgatthalajetilokadadalekhāmajjhaladdholubbhanasīlaladdhakāyavivekalakkhaṇakosallalāmakolakkhayatiloṇakārakalolajātakalokapālalacchasilakkhaṇanānattalapanantaralabhanakalabbhaneyyolābhapaccayalakanakalokuttarasamathalahupāvuraṇalohitapakkhandatāladdhabbaguṇalokuttaracittuppādalakkhaṇūpanijjhānalakkhitaṭṭhānalaggetilahuggahaṇalakkhaṇattayavibhāvanalokiyakusaluppattilabhitabbadhammakathālolakāraṇaladdhadivasalakuṇḍakabhaddiyattheraapadānaliṅgiyalokuppatticariyavaṃsaloṇasakkharālokiyajanalañjavittakalokāpavādalaguḷahatalajjīpaggahatthalīyanālābhakāmatālambitakadevalahucittaladdhabbavinipātalokanāsakadukalakkhyatthalipibhaṇḍalabbhamānagaṇanāloketilokuttaranayalūyantilabhathaladdhaphalānisaṃsalālapiṃsulabujaphalalubbhanākāralaguḷalohitakalābholaḍalokāmisādhimuttalaggatulikhathaluñcāpetuṃlokādhipateyyaṃlubhlābughaṭaluccanapaluccanaṭṭhalokavivaraṇaluñcitalapāpetilajjipesalalīlāravindalokayatilābulolupataṇhāladdhūpappattikalāmakapariyāyalola jātakalajjīparisālokikaladdhadhātubhāgalikhitakalepayiṃlokasantatilokattayavitthatānantakittighosalāyituṃlañjalekhālesalahukatālokuttaramaggaviratilaṅkatalaggesilāpanālaṭṭhikālokuttarapaṭisambhidālabbholakāranāvālokanittharaṇasamatthalajjīdhammalahukāpattikkhandhalahupavattīlokuttarañāṇalajjālakkhaṇattayavibhāvananayalabbhamānāppicchatālūkhacīvaradhāraṇalehatilapanajalohaudakalokiyakusalacittalokuttaradhammasamaṅgīlicchavisenāpatilunāhilokiyasīlalokiyapayogalokuttabojjhaṅgalūkhataralokavivaraṇayamakapāṭihāriyalaṭukalābhasakkārasaṃyuttaluḷitodakalepetilohapacchiladdhabbasukhalājapañcamakalakkhitabbadosalābhasiddhilālapaladdhānalokassādalunitiladralābhuppādanalokiyadesanālokagallalokiyasamudāhāraloholasuṇasaññalokanittharaṇatthikaliṅgasāmaññalaguḷolohasadisaleṇagirivāsīludralāludāyīlokavivaraṇapāṭihāriyalīnatthappakāsanālapilaggetuṃlokiyadāyajjalāmakalāmakalohitacandanalokiyajjhānapasutaladdhakahāpaṇalekhanadosalapanaṃlokuttarapādakajjhānalaṅgalīlesokāsanivāraṇalāletilakkhaṇadīpanalūnakesīlatukikālūsalambhetilūkhacīvaradhāraggaliṅganalohitakkhaladdhādhippāyalakkhaṇikasaddalokasaṃnivāsaladdhavisesādhigamalohitamaṃsakhādakalapakalapakalabhituṃliṅgabyattayalobhasahagatalakkhaṇamigalajjitabbakalomahamsalokāyatika suttalīyanalohituppādanalokuttaracatumadhuralābhaṭṭhānalaggilaṅghāpetilokiyaabyākatalagilokanissaṭalabhissantiladdhavināsalahusaññālobhahetuloṇasupuṭakalohitavatthaladdhadhanahārīlakkhaṇadīpanasiddhilāyitvālohabhāṇḍakalakkhaṇapaṭivedhakālalūnāvasiṭṭhavisukkhatilalūkhatapalūnāvasiṭṭhavisukkhatiladaṇḍalakkhaṇapaṭilābhalambakaṇṇaladdhaāṇaleṇakiccākārīlokiyavāralabhāpesileḍḍulokasiddhalambhanaleṇapiṭṭhalakkhaṇahāraniddesalohapāsādadvāraloluppāyanāladdhagaṇanalabhāmaselokavisesakalakkhaṇahārasampātalohitappakopalañjetilakkhaṇattayalokantaranirayaloṇambilasevanālohajātilañcavittakalikhanakālalajjīparibhogalohapaṭṭalacchathalunātilokuttaradhammakuṭumbalambhatelūkhaambilabhojanappiyalicchavīrājakumāralokattayābhibyāpanalañcakhādakalohajālaparikkhittalasunalokantarikavāsalepesilaṅghantaladdhasavanakiccavohāralabbhamānadukalekhādassanakotūhalakalikhitapaṇṇavācakalikhantiladdhassāsalahusolābusadisalohitatuṇḍakalābhahānileṇagatalabhiṃsulakkhaṇapathavīlābukatumbaladdhabbalokālokakaraladdhabhāvanābalalaggitakamaṇḍalulokiyamahājanalāpetilokavaggalahupāvuraṇasikkhāpadaladdhabbakahāpaṇalakkhaṇābhinivesalomahaṭṭhaladdhabbaabhisamparāyalohitalahudassanasukhatthalajjāpanikalahukālalohapiḷhalākhāpasādanalajjādhikalaṭṭhimadhukalokuttaracakkhuluttuladdhanayaggāhalokadīpasāralokahitānucintanalambantilabhanīyalaggāpanaṭṭhaladdhabbadhanalikhāpeyyalokāmisanirapekkhalāmakakaraṇamānalambetvālokuttaraphassalohituppādakolābhanānattalabhāpetuṃlohitasālilāmañjagandhalekhāpeyyaṃlolyakāraṇaliṅgaparivattanaladdhakosallalaghalavanaṃlolavānaralankārāmalahuvuṭṭhānadhiṭṭhānaluñcakalabhāpetvāluttilatākammalakkhakalayāpattilohapattadharalokuttaradhammaratiladdhasahāyakalāmakadhaññalakkhaṇasaṇṭhānalānalaṅgheyyalokiyadevalokandhakāralokagarulokuttarasamādhilolalajjāsampannalittacandanaphusitalokasaṅketalolamacchalikhitaṭṭhānalikhāpaṇṇalokiyavāyulajjīgahaṇalumbatilikhitolicchaviparisālahusampattalābubījalobhacittaluḍilokasamaññānatikkamantalaṅghissasilaṅghamayāloṇarasalicchavīvatthukathālakkhaṇāhananaloluppāyitalohacakkalikalaṅghimālepāpesiladdhapaṭivīsalaḷanaliṅgabrahmacariyalokiyakuṭumbasāmīleṇatthaṃlābhatthikaladdhabhikkhaloklīnapakkhalahukāpattilasuṇadāyakattheralokānandakaralicchavivaṃsaladdhabhariyālabbhamānalūsatilokuttarabhūmikalokacittamathanalomahaṃsanaluddhataralokiyabhāvanāladdhanāmacittalohacāṭīlalitalomantaraladdhaovādalakkhaṇanibbattakalāḷudāyitheralāmakabhikkhulāmakasabhāvalūkhabhattalokuttaradhanalabujolomasakassapajātakalakuntaka bhaddiya theralolasāmaṇeraladdhavissajjanaleṇagāmīlikhitakolābhanimittalābhānuttariyalaggatālālitaloṇadhūpanalahukakammalokkhasammataggahaṇalaṅkālokiyaguṇadīpakalohabhaṇḍalokasīmānurakkhakalaṭṭhisaddalasaladdhapakkhalakkhaṇapariggahaṇalokuttaradhammasāralokadhātulokapaṭisaraṇalippatilajjilabbhanakālalabhanaṭṭhānalisatilaṅghayitvālabhanakālalakkhana jātakaladdhasammutitālokuttarapaṭhamajjhānalokiyacittuppādaladdhābhisekaladdhaparivāraloluppacārinīlinatthadīpanīlekhyalokapālasammatalaṅkādīpāgatalubbhilopalakkhaṇantarānayanalonīlohakūṭavassalokadhātvantaraluṇḍalālappāyanālaggetvāluñjaladdhidiṭṭhilābhaggapattalapanajātalokavipatti suttalabujavanaluñcalakkhaṇamātikālāmakaparicchedalahupariṇāmatālumbinivanalokuttarasappītikalohitapattamālīlakucalaṅkissaralokiyāvabodhalobhādesitalajjimanussalagganatthaladdhavohāralājasatalokadhammavātalatāliṅgaggahaṇamattalāmasetthālokagarahitalimpantaladdhaparisalokolicchavimahāmattalekhāgahitaluddakaladdhaniyāmalokuttarapadalokavādapaṭisaṃyuttaluddaputtakalakkhaṇappaṭiggahaṇadivasalokuttaralobhavāsanalāpanalahupaññalokuttarakusalacetanālokuttarapādakalavaṇaloharasalābhitālapantalaṅghanakalesokāsaluddācārakammaloṇacāṭilajjanatthalalatilatāguṇalokādhipatisahabyatālohitapattadharaladdhakāyabalaluddalokuttaradhammakhīralobhakāraṇalakkhiṇinīladdhabhaṇḍikalobhalokapaveṇīleṇapadalokiyavijjālokiyapaṭisammodanalāyanalobhaguṇalābhāsālagganākāralokuttarapītilokasakkatalīlāvilāsalagganakārīlakkhaṇākāralokuttaravimokkhalahukkharaleyyalomaṃ pātetilokasamaññānupapavattiloharūpalājāpañcamalābhāsāpakatalallahucīvaralekhanadaṇḍappamāṇaladdhikalabhitabbaṭṭhānalāmakakammayuttalokaniruttilābhahetulāghalesokāsanirundhanalomasalekhasāmikalūkhatakkaviluttacittalaggolahukammalokanāthālokanāyakalolavatthulakuṇṭakasarīrattalasuṇajātilokiyaguṇasampattilāḷakamāṇavaleḍḍuppahāralaggattalīyatilabhitabbalokuttaranivattanaladdhasaññalokiyasaccañāṇalābhadīpanalūkhapuggalaparivajjanaluveladdhabbaparihāralimpitabbalohapiṭṭhilasīlohanaṅgalalabbatilavatilokasaṅketasiddhilohitapaliguṇṭhitalokanāsakalokaniyyānalokahitalohitarasmiladdhaguṇakittanalañjatissalokavicaraṇalakkhaṇacittikapuṇṇasarīraluccanalulāyalakkhaṇapattalūkhacīvaradhārakalokuppannalaggitvālūkhahadayalekhāmattaladdhapaṭiviṃsalābukalapakalominlokapiyaladdhivissajjāpanalesaggahaṇalohajaṃladdhasaṅkhalapanalañcadānaladdhajayalakkhaṃlaghilābhapariyantalunitabbaluyantulaṅghetiladdhadāyalimpitvālasuṇadānalokavināyakaladdhavantulābhasannissitalokuttaracittalobhasamaṅgīlikhissāmaladdhinissajjanalūsayatilūnayavaṃlupalambiṃsulakkhaṇahāravibhaṅgalakkhitabbaṭṭhalakkhaṇānubyañjanapaṭimaṇḍitalakkhaṇanibbattakakammalimpamānaleḍḍupātadvayalokiyadhammasannissitalipilokiyacittacāralekhanalābhasakkāragiddhalaṅghlokiyapadalābhalajjāmaluddholāvalacchaṃliṅgavipallāsaniddesalokesolokavidūlihitvāladdhiggahaṇalokavohārakusalalimpitagandhalaṅghanalaṅgilaggitabbalaggarajalokabyūhalaḷamānalūṇalakkhaṇadassanalañchakaladdhabalikammalambakalokajanapaññattalohavijjālaṅkārābhalisalolitalobhātikkantalābhamukhalokavivaraṇiddhikālalavalakkhaṇajānanalabhāpanalīnavuttilajjatiladdhadukkhalahuparikappanatāladdhūpanissayalajalekhāparicchedalubbhanalakkhaṇalokyalakkhaṇayoggaladdhippakāsanalīnatthadīpanalākhāmakkhitalakkhaṇayuttiladdhabbavisesalokiyasammappadhānaladdhasaddhalīnākāralayatiladdhāvudhappahāralaṭṭhihatthalokappamāṇalokantarikanirayalavāpetilokavicāraṇañāṇapabhaggalohamaṇḍalalohitakanidassanalomanalabhanaṃlohathālakaloṭetilaggitasāṭakalacchālasilokuttaradhammaniddesalahupaññāniddesaladdhābhayaleḍḍupātupacāralittalaṅgatilavāpeyyaladdhasammutikaluṭhatilokadhammatānussaraṇalohabhājanasaddaloluppasamaṅgīlakkhaṇasaccalapayantiladdhabhoggaluttapayogalaṇḍayatilajjāpassayalehitalohasūlalīnantaracodanālūkhatāladdhaparihāralālakalekhāpetvālaggitakathālahuṭṭhānaṃladdhadhaññalekhāsāsanalohitappahānaluñjitakesalaṅkopikālobhappabhedalobhāgatilokiyasuttalabhetilohitanadīlabhissasilīnatthaleḍḍupālalatātūlalahuppavattilokiyajjhānanibbattallaslīnabhāvapaccupaṭṭhānalokuttaratthaladdhavassalajiladdhabbasampattilabhantuladdhānurūpalullasagatalikhāpetvālājolasuṇasikkhāpadavaṇṇanālubbhanasabhāvalesakappiyaloṇamattikālabhetholohavijātilaṭukikopamasuttavaṇṇanālahubhāvalasuṇavaggavaṇṇanālaggamānasalaṅkindolambolāḷakaladdhabhūmikalābhīlokanittharaṇesīleḍḍuṭṭhānalubbhanaṭṭhalakkhuyyānaladdhūpakāralokuttarañāṇālokalañjakalokavicittaladdhakaloclākhāguḷalakkhaṇasambandhalabhilucalākhalajjiparibhogalakkhaṇaṅkitalahatilekhanakasaṭalepāpessasilabbhamānapaṇītabhojanalolāladdhasahāyalokuttaraphalavimuttilambanalaṅkāhitasukhaluṭhitvālaggacittalaḍayatilasuṇavaggalobhasahagatacittuppādaladdhaparisiñcanaladdhākāraloluppāyamālomavāralahucittakatālabhanattalohakhilakalesakappalepāpessatilohitaṅkathūpaladdharājalobhapāpalāmañjakalakuṇḍakapādapurisalokuttaradhammasamadhigamalokiyakuṭumbaladdhabbapaṭhamamaggāpekkhalajjābhayalūnalekhāsabhalakkhayoggālaggalohitapakkhandikābādhalokarāmaṇeyyakalabheyyalāvaṇyalahupariṇāmalaṇḍetilokāyatikalañcanalatthivanalohitacandanamayalankāgirilocakalahuādilūkhacīvaraladdhakoṭṭhāsalābugāmakalokiyamaggasaṅgahitalokapālakadhammalakkhaṇavirodhabhayalehanīyalacchamhālabbhāpanalokuttaradāyajjalābhalokiyacittalatāyaṭṭhilāmaṇikālañjitalokasaddalakkhaṇapaṭivedhattalabbhālikucalajjissāmilokacakkhulokuttaramaggapaññāladdhaālopalohatāḷalaḍatilokiyakiccalokuttaramaggasampāpakalavittalakkhikalambilakuṇḍakarūpalūkhākāralocanavitthāralokiyacārittalohitapubbapūralabhitabbabhāgalokavivaranalāmakapaṭipattilobhaneyyalolajātikalabhantilobhappakatalokavajjadukalohamāsakaladdhabbalābhaladdhāladdhalahuparivitakkanaladdhabbakammalaggāpetvāligilūyamānayavaṃlikhitapadalapitalohamayaupakaraṇalepamukhaluddhapuggalaladdhamukhalabbhamānakālalāpinlaṅkādīpalahukacīvaraparibhogaliṅgaparivattanasabbhāvalokādhiṭṭhānalakkhaṇasampayuttalicchavīparisālokuttaradhammadāyalokantaramahānirayalābhalabhanakaṭṭhānaladdhasomanassalapayissāmilittajātakalohitapubbabhakkhaloṇasallopamalālapatiluppatelocanānandavahalokathupikālomasanāgattheralajjālulabhitthalohitavaṇṇavigamalakkhaṇānubhāvalankāloṇajalalomasaṃharaṇalekheitalokapaveṇilāmakataralokuddhāralimpentalakhumālokasamaññālokiyakkhandhaladdhanicchayalokiyakammakathālobhasampayuttalakkhaṇattayasallakkhaṇasammasanalālapilabujadāyakattheralolupāyitattalokuttarādhigamalohitavaṇṇasakuṇalañjadānayuttakālaluñcāhilūkhamaṃsāhāralandhatilapitaṃlakkhaṇanibbattanasamatthalohitakavatthaladdhapiṇḍapātalekhitvālohamalalīḷhālaḷituṃlābukaghaṭalabujaṭṭhilūsetiluccatiladdhisodhanaladdhūpāyalokuttarappanālimpāpetvālañchanaṃlañchanahetukalohiccalokappadesaloṇajalaparikkhittaladdhasabbaññutaññāṇalacchāmiladdhabbaguṇadassanaladdhādhivacanalobhavamanaloṇantoyavantulokasaraṇalohakumbhījātakalakkhaṇañcakusumikaleṇapabbhāralaggamattikālajayatiloluppatilokuttarabalalakkhaṇapaṭilābhadassanalokuttarakkhandhalakkhitolokuttaravipākakathālañchitalatāpupphaloṇasāgaralambikolasuṇadāyakalajjidhammalokiyasaddhindriyalokapūjitalajjituṃlesaoḍḍanaladdhanibbacanaladdhanayaluddhāselahukataralokantagamanasuttalambitolāsayatilokagarudīpanalālākilinnagattalokiyasucaritadhammaladdhādhimokkhalocayatilokanirodhagāmīlokiyajjhānadhammalokadhammahetukalahuvipassakalattakalālappanalakkhitasaddaladdhabbolajjanasīlalakkhaṇakaraṇalakkhaṇasotalokasuttalohita-kasiṇalambhlopābhāvalicchaviputtaluñcamānalohabhājanalohakūtapabbata vihāralajjitabbalokattayabyāpakalatājālalokuttarakammalololapanālāludāyī theralunanalobhasāhasalomahaṃsajātakalakkhaṇapāṭhalohituppādasadisalahupākalohitadoṇilobhavasikalokesalicchavigaṇalokuttarasīlalāmakadhaññasitthaladdhavitthāraladdhivirodhalokanāthalajjinlākhārasarattasucchavīlatānusāralolupāyanālajjilakkhaṇalomasakalolamanussalābhakaliṅgaparivattādhikāralabhāpesiṃluñjeyyalohapāsādaṭṭhānalohitapaggharaṇalābhasaddaladdhavibhavaladdhavidhānalohitakavaddhikalabbhatelahukabhāvalesantaralokahitesīlokissaralobhajalohitapāṇilomahaṃsanakaralobhuppattisabbhāvalakkhivantulubbhatiloṇacuṇṇamattasannidhikāraṇalabhethalokavajjalabhalupanaṃlakkhakhandalaggitalomahaṃsābhisambhūlokadhammālahusalokahitānukampakaliṅgantaralakārolahusādhanalālapantalāpasakuṇayonilavaṅgaṃlomasuddarīlāmakamittalokanātholakkhaṇavirodhalākhājātilaṅghanīyalocatilabbheyyalābhakāmalābhābhāvalokitālipiñāṇaladdhayasalujjanasabhāvalohatatuppādakalohitakasaññālohituppādakalāḷitalāmakasenāsanalohitapuṇṇalajjīyatiladdhakolakkhaṇārammaṇūpanijjhānalabbhethalohiccakulalakkhaṇattayatīraṇaloṭayatilihamānalāmakūpanissayalūkhapāpurana suttalokuttaradāyajjalacchāmalokuttarapaññālokuttarasuññatālohitalesalosakatissattheralāmakabhūmibhāgalokasamaññānurodhalāmakakoṭilekhasāsanalikhīyatilajjīyantalohakūṭalokanirodhagāminīpaṭipadāloṇūpahatalahukattalachalīnacittalagāpetilicchavīvatthulicchavisatalimpāpetilabbhanīyaliṅgapasibbakaloḷetiliṅgapariccāgalakkhaṇuddesalūkhapuggalalakkhaṇasampattilaṭukikopamavaṇṇanālabhitabbacīvaralobhākusalamūlalahukapaccupaṭṭhānalakkhaṇānupaññattilokekadesalohitamakkhitapāṇilāmakadassalokapariyāpannalañchetvālakkhaṇanibbattilaggapāsakalabujacorakalaḍḍukalahuṁlohitabhāgalūnolaṭṭhakalabujapālakalokahitasiddhilokiyajātiliṅgatilepetvālakkhaṇānubyañjanasamujjalalokāyatakalaṅghanākāralohitakolohitakālaṅkāralepāpetilaṅghanakammalaṭukikajātakalahuparivattitālābulataṅgapañhalokatārakalankātilakalokapaccayalaṭaloluppāyitattalepanalokiyapañcābhiññālabbhamānatapparalakkhaṇarūpavajjalasikābhāgalikhitalokuttaroluṇṭatilokuttarasamāpattisamāpajjanalokiyakammaluttasiralakārādesaliṅgānurūpalupyatelambītakāliṅgānurūpasaṃvāsalābhagarukalobhatilokantarālokalobha-caritaluṇṭalokāyatasippalohitakasaddalīnatthavibhāvanālokiyasotalokuttaradhammapaṭilābhalokajinalābhittaludhaloṇasadisaloṇayāgulobhasallalekhyaṃlokekabandhulobhacoralajjīsabhāvalābhabhājanīyaṭṭhānaladdhabhāvaluñcitvāliṅgaparivattanavatthulokuttarapaññāvimuttilokadhammolakkhīyantilahukaparivattalajjavalābhantarāyakaraṇaluṇṭhatilohitobhāsalajjeyyāthalīnatthapadīpanīlokuttarapaṭiccasamuppādalokiyajjhānābhiññālokasammutilokiyasaraṇagamanalañchalabhissatilahuparivattakalakkhaṇānurūpalohitānugatalokuttarasaṅkhāralahutaraladdhamaṃsakhaṇḍaloka-dhammaladdhavāraludalolamahātheralakkhaṇamaṇḍitalakkhaṇasuppaṭivijjhatālakkhādhikalokuttaramaggasampayuttalohitantalocanacāturalokiyasamaññāladdhajīvikalomasāladdhakkhaṇalūkhasadisalābhasakkārahānilohabhāṇakalajjipaggahatthalokamariyādaparipālanalīyitvāloṇakapallasuttalālasaladdhigahaṇaluddakanivāsanaṭṭhānalaṅghesilekhetilepapariyosānaladdhanavakammalohadvāralokiyapaṭipadānuttariyalakkhaṇattayasallakkhaṇatthatāladdheyyalokāmisaṭṭhānalakkhaṇasatthalahutarabhedalakkhavīhilaṅghanasādhanalobhalokiyajjhānalabbhamānachandalābhasukhaladdhasampadālomahaṃsakaraṇaladdhasamathalajjīanuggahalāmakabhattalaṇḍikālikhitasīhaḷaṭṭhakathāladdhappavesaleṇavādalokiyamaggakkhaṇalaglokuttarappakāsanalokuttaradhammādhipatilakkhaṇānulomalajjantaluḍhatilabhitabbapiṇḍalesabhāvattalokavaṭṭānusārīlokiyanippītikalagitolupisaddalohitavāhakhandalaṅkāralokasandhārakalambesilākhāparikammakatalokiyadhanalābhamaccheraladdhuṁlakkhaṇapāṭhakalohitattharaṇalajatilakkhaṇāhataloluppavirahitaluvakacammaparikkhaṭalagiṃsulajjākāralohitapañcaṅgulikalābhamacchariyalokasaññānurodhalambatilolabhikkhulohitangalihiluddarūpaladdhaguṇadassanalāmakacittalesābhāvalañchlokanirodhalālanaṃlobhādhikalokuttāraṇasamatthalālappanadukkhalohitavāsīlumbayatilokiyapariyāpannalapilalaṅghetvālāmakapaññalokantalambetilaṅghāpanappamāṇalajjigaṇalujjatelakkhaññaladdhabbanissandaphalavibhāvanalokiyaaṭṭhasamāpatticittalicchavirājakulaladdhasabhāvalikhitagahitalakkhaṇakārakalokavisayasaññātalokapālakalobhanidānalatakkaluḷitaladdhabbasāmīcikiriyālobhaneyyabhaṇḍalakkhaṇasuttalokuttaravimuttilokiyakusalākusalalapitavacanaloḷīlāghavatthalābhasilokanissitalakkhetilokasādhāraṇaladdhalokuttarakiriyaviññāṇalokavohāraleṇadvāralena-vihāralinātilambakannālakkhaṇattalābhūpanisāladdhasamatalajjitissalohamassulohituppādaloluppacāraliṅgasampattilāyanaggalaggesiṃlīyamānalocamatthakalohavārakalaggāpanavasalokuttarasukhanibbattakalajjamānaliṅgātidesalūkhapaṭipattisādhanalenalālālobhuppādanalūkhapāvuraṇalakkhaṇattayakathālāmakapurisalakkhaṇasaṅkaralakuṇḍakabhaddiyasuttalohitayuttaṭṭhānalokapālanakiccalabujaphaladāyakattheralūmalohitabindulohitakavohāraladdhidhammalokiyatilakkhiyatilaṭṭhivanuyyānaliṅgasampaṭicchanaleḍḍupahāralokasabhāvakkhānalohavijjālokuppattivaṃsajalābhamagganālokappaveṇīlight-kasiṇalakkhaṇahāravicayaladdhabbavijjālolabālalobhābhibhūtalaṅghāpanalokiyasīlavisuddhilūkhabhāvalokavināsaliṅgadubbalatālekholakkhaṇānubyañjanapāripūrīlabbnatilokiyalakkhitabbaladdhuŋloṇiyateliyalābhakamyalasuṇakkhādanaladdhagāmalīnamanaloḷitalokkhasammatālakkhaṇaladdhasukhārammaṇaladdhabbadassanaladdhajjhānalañchanamuddikālepapiṇḍaluttalomakalelokuttarasamāpattilolabhāvalohatuṇḍakalikhitamahāpadumattheravādaladdhaparisiñcanadānalokiyacoralaṅghatilobhuppādaladdhadibbasampattilabbhamānavisesakaloṇūdakalīnapakkhikalimpituṃlālādhārāladdhapubbābhisaṅkhāraloṭṭhatiladdhatālagganakalokuttarasaraṇagamanalapatilañjakāsanasālālokatthagamaladdhadhammaniyāmalahutāyuttalokadhammalimpasilakkhīyateladdhavasībhāvalohanāḷilakkhaṇakhacitalajjāpesilaggeyyaladdhanivāpalūkhājīvīlāyakalohapāsādasadisaladdhabbabhāvanāladdhiuppattipaṭibāhanalokiyaguṇalīnappavattilaḷitaladdhānuggahalūkhadivasalākhākoṭṭanalagitalokuttaradhammasampāpanalobhaniggahatthalokadhammasiddhaliṅgavālañjaggāhalabhāpitalokiyacakkhulaṅkādīpoloṇavirahitalokiyavipākacittalolamakkaṭalājatilakkhaṇavavatthāpanavāralokantaranirayāliṅganibbattakalikucolikhatelahusabhāvalokuttarindriyalañchantalokavattalavitvālepacittalohadoṇīlokāmisappaṭisaṃyuttalañjakhādakalabbhamanattalohitadoṇikālābhatthalāmajjakalabujaluccantilambitamuttāhāralākhāguḷamattalāsikalohathālileḍḍupātūpacāralepagatalokāyatavedasamayalohitamakkhitalamalaggāpetilokapaccakkhalokiyakusalasambhāralokuttarakathāvantulobhanīyalohitappakkhandikālokiyamaggalohitaṅkamayalokatelokiyasacchikiriyālabujaphaladāyakalambalokadhammānuvattanalambacūlakaladdhasakkāralavittaṃladdhappaccayalābhālatāvimānalañjaggahaṇalakuṇḍakapādalicchavīgaṇalaṇchetilohituppādakakammaladdhapahāralahullalalakkhaṇappaṭivedhasaṃyuttalokantaravāsīladdhakāraṇalokiyadhammadesanālaggitapattalakuṇṭakalomahaṭṭhajātolīnajjhāsayalicchavikumārakasuttaladdhuṃlākhātambaleṇacchadanalakkhaṇalokavādaladdhāgamanalahukaviññāṇalokānuvicarana suttalāsikālāḷayatilikhitukāmalīnapadalajjīlaṅghilesaoḍḍanatthalokatthaṅgamalobhīlokantagatalohitanimittaloṇacuṇṇaladdhavissāsalaṭṭhimadhulohagehalajjiparisālakkhaṇasuttantaliṅgavisesamattalomasakakaṅgiyalohituppādakammalāvarāvapabbatalābhaluddhaloṇiyalokasiddhavādalābhagiddhaloṇakiccaloṇamissalokiyasampadālobhappahānalabiladdhārammaṇalokiyasamayalajjāpayiṃsulobhakilesalaggavilīpanamaṃsalajjaladdhacīvaralomahaṃsajātalāludāyittheralokuttarasamādhisukhalabhāmilokuttarasukhalokadhammātikkamalajjitvāluddhilāsiyālakkhaṇacchinnalokiyakusalābyākataladdhakappalambanatthalakhilokanānattalubbhanaladdhakālalomakūpasahassaluḷatiladdhasamaññaluñcilābhuppādalohakaṭāhalobhuppattilokiyasīlapubbakalubilohamuggaralagganavasalabhatelakkhaṇasallakkhaṇalajjibhikkhulambakaṇṇolohitamaṃsabhojanalitta jātakalikhitabbaliṅgasabhāgalūkhajīvikalimpitalimpāpesilohitasirālujjitvālajjāpethalokapaveṇikalokuttarappasādalohathālīlokanissitalokandaralohitaṅgamaṇilapitalāpanalohakumbhi jatakalokavacanalokuttarapaññābhāvanālajjīpuggalalabbhamānakacīvaralāsentalucīyatelakkhaṇasatthavācakaliṅgilalabbhalālapāmilomacalanalosakajātakalomahamsa jātakalatukika jātakalaketiloṇavisesalohapāsādalekhikaleṭayatilokadhammapaṭisevanalavanīphalaladdhabalalīlāyatiladdhadhammassavanasappāyalaggapaṃsulabbhamānavisesalabbhamānayuganaddhabhāvanālokāyataṃlakkhaṇāpaluḷitacittalakkhaṇabyañjanupetalaṭakikasakuṇalokuttaradhammasampāpakalohitikalaḷalehantalohasaddaluddakolakuṇḍakabhaddiyattheravatthulakkhyavantulikhitvālimpissāmalohavisesalavakalakhumāvimānalokāciṇṇalokavajjāpattilobhajakammalīnatthappakāsanīluddhadhātukaluniladdhajāṇussoṇisakkāralokuttarakiriyacittalaganalomaggahaṇalūkhappasannajanaloṇamacchalokiyavimokkhalabheyyuṃlohasalakālajjeyyalohitakamaṇilobhanīyolaggapucchālayolokiyaindriyaluñjitamatthakalokābhilāpalakuṇṭakattalāpolalāṭalikhissāmilavaṅgalābhasaṃvattanikalumbinikānanalokādhipalobhaniddesaleṇakiccakaraṇalokuttarasampattilicchavīrājalajjissatiliṅgadhāraṇalakkhyaluñclabhanasīlalokānukampakalokadhammasevanalohitapāyīladdhabbapuññaphalalokantagūlokātikkantaliṅganiyamalasikāluyantilakkhaṇapāṭhakamanussaliṅgapaṭilābhalokappavattidhammalabujagāmalakkhaṇamaṇḍitaāyatapaṇhivaladdhapiṇḍalaṭṭhimadhukavanalālapitattalaṭṭhikoṭilañjatthalekhāsaññālātalolasattalobhakkhandhadīpakalokiyacittācāralañchāpetilajjāpetilumbetiladdhaguṇalatādussalahulabbhamānakapaccayaluṇṭhakalalāmakalabhāpesuṃliṅgalobhanalaṅkārasadisalujjamānaluñjetilekhakalikhitasaṅkhasadisalekhasuttalikhatilajjiṭṭhānalābhagarahīlokuttaradāyajjapaṭilābhaladdhāyalāmakajanalāmakakulaloluppākāraluṭiladdhulokassādarahitalakkhaṇadvayaladdhagabbhaparihāralambitvāliṅganāsanakiccaleḍḍunimittaluñcatilokuttaradhammapaṭibaddhaladdhikaralohitadosaloṇakāralakkhaṇarūpalavatuṭikhaṇalokopacāralohitahomalokasambhāvitalaṅghentaliṅgāpekkhalankājayamahālekhakalahusammataliṅgabhedalalantikālakkhaṭṭhānalajjīpaggahalokapālasaddalokakāmaguna vaggalakkhaṇavicittaliṅgatthenakalunantilakuṇḍakabhaddiyattheragāthālabbalokāpacitalokadhammasamatikkantalakkhaṇasīsalokiyasamādhikkhandhalokatantilakuṇḍakattaleṇaṭṭhānalabbhamānakatiracchānagatitthilālamukhalatābandhanalivilahuparikkhāralabheyyāmalipibhaṇḍikalaggitarājalokyasammatalolyalambamānalājāpañcamakalañcolokāmisaṃloṭatiloluppavivajjanalokuttaradhammaladagāmalohitakālaladdhipatiṭṭhāpanalopolekhāgahanalāmakakammalakkhitaliṅgaparivattalihantalaggitaṭṭhānalāḷudāyīliyanālohitaggalobhajakammavantuloṇamissabhojanalokaggolokavohāravisayalokānukampakālakkhaṇadharalokiyakusalalankā vihāralāyalokadhātusahassalālasālohadaṇḍaladdhūpatthambhalāmakaseyyālakkhaṇadīpakaladdhabbabyākaraṇalīnacittācāralankādhikārīlūkhaṭṭhānalasuṇasikkhāpadalimpesilahubhaṇḍaladdhānusāsanalālappitalomasakaṃbhiyalakkhaṇasaṃvattaniyalakuṇṭakoladdhabbaphalalahukuppattiluñcanalohapiṇḍalokāmisalaṅgīlabbhatuliṅgaantaradhānaladdhabhattapātilakkhaṇaniddesaladdhakumāralohakumbhīsadisalabhanakavaralohitalittalokanītilūkhadhūsaralohitābhijātilimpāpentaloṇakappalūkhalakkhaṇānubyañjanappaṭimaṇḍitalambakaṇṇabaddhalokatthakiriyalolavāṇijalokādhipatimahābrahmalāyantalokiyasatipaṭṭhānalabujabyākaraṇalaṅghemilokadhammaggahaṇalakkhitabbākāranidassanatthalakkhaṇanipphattilohitacandanalittaleṇabhūmilohitavatthulakkhaṇavantulīyitalikocakalokakiccadhuravahanaṭṭhalabhāpessasilavoladdhasaṃvegalokuttarahitalohitakakammaṭṭhānalambāsubhapayodharalokuttaraṭṭhānalokatthacarīyālokiyamahānayalubhalavāpetvālomaghaṭṭanalokādhipatilokiyamaggacittakkhaṇalāmakādhivacanalobhacāralohitapūralāñchlekhadosalajjanaṃlomasakaṅgiyalokasammutikāraṇalokasaññātalīḷālokuttarakuṭumbasāmīlokahitakaraṇaladdhadhammalakkhaṇamālāluddhācāralūkholāmakavohāraladdhukāmalutalabbhamānasuttalokasamaññākarajalālalankānagaralaḷantalokiyavipākalūkhapadesalaggāpentalomahaṃsanarūpalimpilohakāralumpanaladdhaṭṭhānaladdhūpakkamalomahaṃsasamuṭṭhāpanalāmakajīvitalokuttaramaggasaṅgahitalohajālalokuttaraatthadīpakalokkhalakkhaṇavavatthānalahupantalokiyajaṭālesatthikalohitālaṅkāralajjāpanikālakkhitabbadhammajātalakuṇḍakasarīralahuṭṭhānalicchavirājakumāralepalittalokaggatāyakalāmakalāmakaṭṭhalūkhataragandhalohamayayantanāḷilokīyatilaggantiluliṅgavipariyāyalapalābhetilokiyañāṇalolakākalaṭakalissatilekhācariyaladdhavelañjanamuddikālohitolīnavīriyalākhātūlikāladdhaupacārajjhānaparihānilāpalakkhaṇappattalabhelokavaṭṭalambatthanīlakkhaṇapāripūrīlokuttarāpanayanaloṇasakkharikāleḍḍurasalokiyajjhānakkhaṇalokasaṅketasiddhalajjitolak-aṭṭhikalohitasirāvedhalapāpanalokaggabhāvasiddhilohavaṭṭilomasakassapa jātaka

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,