Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Gharāvāsa,【陽】居家。Sn.(PTS:406.)︰Sambādhoyaṁ gharāvāso,rajassāyatanaṁ iti.(居家生活乃是齷齪、染缸。) S.16.11./II,219.︰ ‘sambādho gharāvāso rajāpatho,abbhokāso pabbajjā.Nayidaṁ sukaraṁ agāraṁ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṁ ekantaparisuddhaṁ saṅkhalikhitaṁ brahmacariyaṁ carituṁ.Yaṁnūnāhaṁ kesamassuṁ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṁ pabbajeyyan’ti.(居家生活是齷齪,是汙垢道;而出家是海闊天空;居住在家甚難實行一向圓滿,實行一向清凈之梵行。我寧剃發著袈裟衣,由家出家而為無家。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
gharāvāsa:gharāvāsa(pu)
ဃရာဝါသ(ပု)
[ghara+āvāsa.ghara+ā+vasa+ṇa]
[ဃရ+အာဝါသ။ ဃရ+အာ+ဝသ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
gharāvāsa:[(ghara + āvasa) m.] the household life.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
gharāvāsa:nếp sống tại gia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
gharāvāsa:ဃရာဝါသ (ပု)
[ဃရ+အာဝါသ။ ဃရ+အာ+ဝသ+ဏ]
(၁) အိမ္၌ေနျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျခင္း၊ လူ႔ေဘာင္၌ ေနရျခင္း။ (တိ) (၂) အိမ္၌ေနေသာ၊ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္၌ ေနေသာ၊ သူ။ ဃရာဝါသပလိေဗာဓ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
gharāvāsa:ဃရာဝါသ (ပ) (ဃရ+အာဝါသ)
အိမ္ေထာင္၍ ေနျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,